Program obrad

Obrady plenarne odbywają się w sali 114, a panele równoległew salach 114, 118 i (ostatni w niedzielę) 108. Stolik rejestracyjny będzie czekał na Państwa na drugim piętrze przy wyjściu z windy.

Rejestracja obowiązuje zarówno prelegentów, jak i słuchaczy. Konferencja dla słuchaczy jest otwarta, a wstęp bezpłatny. Rejestracja będzie się odbywać przez obydwa dni konferencji w godzinach 8:30-17:00 z pominięciem przerw obiadowych w godz. 14.30-16.00. W pozostałych przypadkach należy się rejestrować bezpośrednio u organizatorów.

 Sobota, 17 marca 2018


Panel 1 • 9:00-10:30 • sala 114

Prof. dr hab. Marek Hetmański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Pamięć autobiograficzna jako konstrukt psychologiczno-literacki. Studium trzech przypadków: G. W. Sebald, Vladimir Nabokov, Walter Benjamin

Mgr Karolina Cisoń, Pamięć o Zagładzie w twórczości G. W. Sebalda

Mgr Aleksandra Wróbel (Uniwersytet Śląski), Udokumentować zło. Kultura pamięci w obliczu nazizmu w literaturze, sztuce i tekstach kultury


przerwa na kawę


Panel 2a • 11:00-12:30 • sala 114

Dr Kamilla Biskupska (Uniwersytet Opolski), Mity fundacyjne miast Ziem Zachodnich i Północnych na przykładzie Wrocławia

Mgr Kamil Stasiak (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), „…niech z ziemi ma pomnik”. Wpływ zmian historycznych na przekształcenia funkcji miejsca pamięci na przykładzie Kopca Kościuszki

Mgr Patrycja Laskowska-Chyła (Uniwersytet Jagielloński), „Ta Pani nie pyta o to, co jest prawdą” – o pamięci zbiorowej na przykładzie badań terenowych w ramach projektu „Wigilia Lasowiacka”

Panel 2b • 11:00-12:30 • sala 118

Mgr Antoni Grzybowski (Uniwersytet Jagielloński), Psychoanalityczna kategoria „translacji” według Jean’a Laplanche’a w badaniach poświęconych transgeneracyjnemu przekazowi traumy

Mgr Justyna Nowak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Ludzie wyrwani z korzeniami. Kształt narracji o akcji „Wisła” a pamięć jednostki

Mgr Łukasz Łoziński (Uniwersytet Jagielloński), Debata prasowa o podhalańskich „żołnierzach wyklętych”. Spór i punkty wspólne


przerwa na kawę


Panel 3a • 13:00-14:30 • sala 114

Dr Magdalena Raganiewicz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Pamięć jako fundament kształtowania się tożsamości etniczno-religijnej Judeo-chrześcijanki Edyty Stein

Mgr Erwina Dybisz (Uniwersytet Rzeszowski), Literackie projekcje pamięci w literaturze emigracyjnej. Londyn w ujęciu Danuty Mostwin, Janiny Surynowej–Wyczółkowskiej i Stanisława Cata Mackiewicza

Mgr Joanna Dulewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Pamięć w służbie autobiografii. Autobiografia w służbie pamięci. „Autobiografia. Myśli nie tylko o sobie” Jana Twardowskiego

 

Panel 3b • 13:00-14:30 • sala 118

Mgr Ewelina Andrzejewska, Radio jako miejsce pamięci audialnej – na przykładzie archiwum Rozgłośni Polskiej RWE (Radia Wolna Europa)

Mgr Aleksandra Skowrońska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Koszty pamięci. Strategie kuratorskie i archiwistyczne w sztuce sieci wobec kategorii remiksu

Mgr Dominika Hamerla (Uniwersytet Opolski), Pamięć w dobie komputerowej. Filozoficzna refleksja nad relacją pamięć-technologia


przerwa na lunch (we własnym zakresie)


Panel 4a • 16:00-17:30 • sala 114

Dr Dorota Utracka (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi), Semiofory. Rzecz jako narzędzie retoryki memorycznej

Mgr Ewa Kuliś (Uniwersytet Gdański), Poetyki (nie)pamięci. Przemilczenia i pominięcia w narracjach skupionych wokół „rzezi wołyńskiej” i akcji „Wisła”

Dr Elżbieta Tomasi-Kapral (Uniwersytet Łódzki), Pamięć i niepamięć w procesie rozliczenia z narodowym socjalizmem w utworze Christopha Heina „Szczęśliwe dziecko z ojcem” (2017)

Panel 4b • 16:00-17:30 • sala 118

Mgr Agnieszka Piekarska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Nowa socjalistyczna rzeczywistość jako lekarstwo na wojenne wspomnienia. Socrealistyczne wiersze Wandy Karczewskiej

Mgr Natalia Chodorowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Warmia i Mazury/ Prusy Wschodnie jako przestrzeń pamięci w literaturze niemieckiej i polskiej

Mgr Paulina Potasińska (Uniwersytet Warszawski), Warszawa utracona. Podróż po „śladach pamięciowych” Jeremiego Przybory


przerwa na kawę


Panel 5a • 18:00-20:00 • sala 114

Dr Patrycja Włodek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Krytyczne retro a kształtowanie pamięci zbiorowej w kinie amerykańskim XXI wieku

Mgr Łukasz Piaskowski (Uniwersytet Wrocławski), Muzyczne nośniki pamięci kulturowej w poezji Jana Lechonia

Mgr Anna Wyrwik (Uniwersytet Jagielloński), „You’re Damn Right, Jack Kerouac”. Literatura Beat Generation w pamięci współczesnych tekstów kultury na przykładzie muzyki

Tomasz Ryrych (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Kategorie pamięci i przestrzeni w powieści „Zapiski z domu wariatów” Christine Lavant

Panel 5b • 18:00-20:00 • sala 118

Dr Małgorzata Peroń (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Literackie zapisy pamięci „pokolenia trzydziestolatków” („Znaki szczególne Pauliny Wilk” i „Guguły” Wioletty Grzegorzewskiej)

Dr Damian Podleśny (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Przypominanie rzeczywistości: problem pamięci w prozie Philipa K. Dicka

Mgr Natalia Sadowska (Uniwersytet Łódzki), Literackie reprezentacje pamięci historycznej we współczesnej powieści argentyńskiej. Dyktatura Videla w „Los topos” Félixa Bruzzonego i „La casa de los conejos” Laury Alcoby

Mgr Magdalena Wąsowicz (Uniwersytet Jagielloński), Powstanie styczniowe i polityka pamięci: „Gambit Wielopolskiego” A. Przechrzty i „Orzeł bielszy niż gołębica” K. T. Lewandowskiego

 Niedziela, 18 marca 2018


Panel 6a • 9:00-10:30 • sala 114

Agnieszka Więckiewicz (Uniwersytet Warszawski), Pokazując kolor. Praktyki i strategie zyskiwania widzialności w autobiograficznym pisarstwie Afroniemców

Mgr Karolina Klimczak (Uniwersytet Jagielloński), Pamięć a tożsamość. Związki pamięci z kreowaniem własnej tożsamości w twórczości Hala Hartleya

Mgr Joanna Bednarek (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Resztki i fetysz, czyli perfor(m)owanie pamięci

Panel 6b • 9:00-10:30 • sala 114

Mgr Edyta Skoryna (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Formy pamięci a formuły gatunkowe u progu literackiej nowoczesności. Poetyki pamięci w twórczości Hugona Kołłątaja

Mgr Małgorzata Tarnowska (Uniwersytet Warszawski), Ślady znikania dworu ziemiańskiego w prozie okresu PRL

Mgr Maria Rudnicka (Uniwersytet Wrocławski), Gatunkowość pamięci? Rzecz o życiorysie mówionym


przerwa na kawę


Panel 7a • 11:00-12:30 • sala 114

Dr Edyta Żyrek-Horodyska (Uniwersytet Jagielloński), Odzyskane z niepamięci. „Żeby nie było śladów” C. Łazarewicza i reportażowy zwrot w kierunku rekonstrukcji

Dr Bogna J. Gladden-Obidzińska (Uniwersytet Warszawski), Ekfraza jako mnemotechnika

Dr hab. Natasza Korczarowska (Uniwersytet Łódzki), Miasto jako palimpsest – pamięć i trauma w „Szyfrach” Wojciecha Jerzego Hasa

Panel 7b • 11:00-12:30 • sala 114

Dr Tomasz Bugaj (Uniwersytet Śląski), Opowiadana pamięć sowieckich łagrów – pogranicze literatury i tradycji folklorystycznej

Mgr Agnieszka Dobrowolska (Uniwersytet Warszawski), Tacy sami, a jednak inni –  żydowscy bohaterowie w polskiej prozie dla dzieci i młodzieży poświęconej II wojnie światowej

Mgr Justyna Fudala (Uniwersytet Wrocławski), Wspomnienia z oblężonego Sarajewa – obraz miasta i utraconego dzieciństwa utrwalony w „Dzienniku Zlaty”


przerwa na kawę


Wykład plenarny  • 13:00-14:30 (wraz z półgodzinną dyskusją) • sala 114

Wykład będzie rejestrowany. Prosimy o punktualne przybycie i zachowanie ciszy w trakcie trwania wystąpienia.

Dr hab. Cezary Galewicz (Uniwersytet Jagielloński), Księga pamięci. Pamięć księgi: geografie wedyjskiej ars memorativa

Mówienie o Wedzie jako o jednej księdze jest bez wątpienia pewnym nadużyciem, bo przecież mamy wiele „ksiąg” składających się na Wedy.  Ujętą tu w cudzysłów „księgę” rozumieć winniśmy zresztą jako tekst, o którym powiedzieć trzeba, że najczęściej bywał, nadal bywa i pewnie powinien być, księgą pamiętaną raczej niż księgą pisaną. Mamy zatem Wedę jako „księgę pamięci”.  Tak rozumianą księgę uważano jakiś czas temu w dobie romantycznych poszukiwań początków za „prawdopodobnie najstarszą księgę ludzkości.”   Określenia „księga pamięci”  (Book of Memory) użyła ongiś w tytule swojego klasycznego dziś studium Mary Carruthers (2008). Księga pamięci określała w nim formę rozwoju kultury w ogóle, a zwłaszcza średniowieczną, europejską postać sztuki pamięci i kultury przekazu ustnego. Podobnie, wydana dużo wcześniej, bo w 1966, ale wciąż inspirująca Sztuka Pamięci (Art of Memory) Frances Yates, odsyła do antycznych i średniowiecznych doświadczeń związanych ze sztuką zapamiętywania. Kulturowa pamięć tych doświadczeń kształtowała wyobraźnię Europejskich podróżników, misjonarzy, kupców i ludzi pióra spotykając się z różnymi postaciami pamięci księgi pozostającymi w obiegu w latach kiedy w Europie wiedziano o Wedach niewiele lub zgoła nic. Rozumienie sensu tradycji takiego rodzaju księgi jak i sensu związanej z nim  sztuki pamięci nie przychodziło Europejczykom łatwo przynosząc w efekcie szereg półprawd, mistyfikacji i fatalnych nieporozumień. Ofiarą jednego z nich padł ongiś Voltaire. W 1789 pułkownik Antoine Polier, szwajcarski inżynier w służbie angielskiej East India Company, podarował British Musem kompendium co do którego wierzył, że jest pierwszą pozyskaną „kompletną kopią” Wed w formie rękopiśmiennej.  Pragnienie pierwszego wydania drukiem księgi Wed rozpalało wyobraźnię misjonarzy i pierwszych orientalistów. W roku 1802 roku marzył o tym niestrudzony William Carey. W 1887 Max Müller próbował walczyć z konkurencją bombajskich drukarzy zagrażającą imperialnej postaci księgi Rygwedy, której edycji poświęcił dwadzieścia pięć lat życia. W 1986 jeden z indyjskich wydawców przekonywał nabywców, że jedynie jego Weda reprezentuje w druku… autentyczną tradycję pamiętaną.

Cezary Galewicz — historyk procesów cywilizacyjnych, badacz współczesnych obliczy tradycyjnych form ekspresji kulturowej, religijnej i literackiej Indii i Azji Południowej. Łączy studia tekstualne z praktyką etnografa i dokumentalnym filmem.  Sięga w stronę antropologii rytuału i widowisk, kultur muzycznych i sztuk performatywnych. Członek i animator międzynarodowych grup badawczych. Tłumacz. Autor m.in. książek: Żyjące biblioteki Indii: Rygweda braminów Nambudiri (2015), A Commentator in Service of the Empire: Sāyaṇa and the Royal Project of Commenting on the Whole of the Veda (2009).

przerwa na lunch (we własnym zakresie)


Panel 8a • 16:00-17:30 • sala 114

Dr Wojciech Mądry (Instytut Slawistyki PAN), Obraz świata widziany oczyma Andrzeja Wędzkiego, badacza dziejów osadnictwa, slawisty

Mgr Magdalena Łuków vel Broniszewska (Muzeum Śląskie w Katowicach), „Te życiorysy są wszystkie moje”. Twórczość autobiograficzna Marii Wnęk

Mgr Wojciech Madeja (Uniwersytet Śląski), „Czy to Nimiec, czy to Rus, czy to Polok. Kożdy nom…” – specyfika badań nad pamięcią zbiorową Górnoślązaków

Panel 8b • 16:00-17:30 • sala 114

Mgr Paulina Kasińska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Matka, córka i Zagłada. Trauma drugiego pokolenia we „Włoskich szpilkach” Magdaleny Tulli

Mgr Marta Raczyńska-Kruk (Uniwersytet Jagielloński), Zawieszeni w przestworzach rodzinnego mitu. Rzecz o konstruowaniu pamięci

Mgr Klaudia Renusch (Uniwersytet Gdański), „Samobójstwo, ale nie do końca”. Afazja Sławomira Mrożka

Panel 8c • 16:00-17:30 • sala 108

Dr Monika Niwelińska (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie), Obraz utajony

Mgr Krzysztof Lang (Uniwersytet SWPS), Krajobrazy pamięci – artystyczne pracownie historyczne. Studium przypadku na podstawie badań społeczno-kulturowych warszawskiej pracowni Zbigniewa Maleszewskiego

Mgr Karolina Dobosz (Uniwersytet Łódzki), Topografia społecznej (nie)pamięci w powojennej Sri Lance


Organizatorzy nie odpowiadają za zmiany w programie wynikłe z przyczyn niezależnych i losowych po 12 marca 2018 roku. O wszystkich korektach informować będą w miarę możliwości na wydarzeniu społecznościowym i stronie internetowej konferencji. W razie wszelkich pytań i wątpliwości należy korzystać z adresu kontaktowego konferencji.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s