Program obrad

Obrady plenarne odbywają się w sali 114, a panele równoległew salach 114, 118 i (ostatni w niedzielę) 108. Stolik rejestracyjny będzie czekał na Państwa na drugim piętrze przy wyjściu z windy.

Rejestracja obowiązuje zarówno prelegentów, jak i słuchaczy. Konferencja dla słuchaczy jest otwarta, a wstęp bezpłatny. Rejestracja będzie się odbywać przez obydwa dni konferencji w godzinach 8:30-17:00 z pominięciem przerw obiadowych w godz. 14.30-16.00. W pozostałych przypadkach należy się rejestrować bezpośrednio u organizatorów.

 Sobota, 17 marca 2018


Panel 1 • 9:00-10:30 • sala 114

Prof. dr hab. Marek Hetmański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Pamięć autobiograficzna jako konstrukt psychologiczno-literacki. Studium trzech przypadków: G. W. Sebald, Vladimir Nabokov, Walter Benjamin

Mgr Karolina Cisoń, Pamięć o Zagładzie w twórczości G. W. Sebalda

Mgr Aleksandra Wróbel (Uniwersytet Śląski), Udokumentować zło. Kultura pamięci w obliczu nazizmu w literaturze, sztuce i tekstach kultury


przerwa na kawę


Panel 2a • 11:00-12:30 • sala 114

Dr Kamilla Biskupska (Uniwersytet Opolski), Mity fundacyjne miast Ziem Zachodnich i Północnych na przykładzie Wrocławia

Mgr Kamil Stasiak (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), „…niech z ziemi ma pomnik”. Wpływ zmian historycznych na przekształcenia funkcji miejsca pamięci na przykładzie Kopca Kościuszki

Mgr Patrycja Laskowska-Chyła (Uniwersytet Jagielloński), „Ta Pani nie pyta o to, co jest prawdą” – o pamięci zbiorowej na przykładzie badań terenowych w ramach projektu „Wigilia Lasowiacka”

Panel 2b • 11:00-12:30 • sala 118

Mgr Antoni Grzybowski (Uniwersytet Jagielloński), Psychoanalityczna kategoria „translacji” według Jean’a Laplanche’a w badaniach poświęconych transgeneracyjnemu przekazowi traumy

Mgr Justyna Nowak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Ludzie wyrwani z korzeniami. Kształt narracji o akcji „Wisła” a pamięć jednostki

Mgr Łukasz Łoziński (Uniwersytet Jagielloński), Debata prasowa o podhalańskich „żołnierzach wyklętych”. Spór i punkty wspólne


przerwa na kawę


Panel 3a • 13:00-14:30 • sala 114

Dr Magdalena Raganiewicz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Pamięć jako fundament kształtowania się tożsamości etniczno-religijnej Judeo-chrześcijanki Edyty Stein

Mgr Erwina Dybisz (Uniwersytet Rzeszowski), Literackie projekcje pamięci w literaturze emigracyjnej. Londyn w ujęciu Danuty Mostwin, Janiny Surynowej–Wyczółkowskiej i Stanisława Cata Mackiewicza

Mgr Joanna Dulewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Pamięć w służbie autobiografii. Autobiografia w służbie pamięci. „Autobiografia. Myśli nie tylko o sobie” Jana Twardowskiego

 

Panel 3b • 13:00-14:30 • sala 118

Mgr Ewelina Andrzejewska, Radio jako miejsce pamięci audialnej – na przykładzie archiwum Rozgłośni Polskiej RWE (Radia Wolna Europa)

Mgr Aleksandra Skowrońska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Koszty pamięci. Strategie kuratorskie i archiwistyczne w sztuce sieci wobec kategorii remiksu

Mgr Dominika Hamerla (Uniwersytet Opolski), Pamięć w dobie komputerowej. Filozoficzna refleksja nad relacją pamięć-technologia


przerwa na lunch (we własnym zakresie)


Panel 4a • 16:00-17:30 • sala 114

Dr Dorota Utracka (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi), Semiofory. Rzecz jako narzędzie retoryki memorycznej

Mgr Ewa Kuliś (Uniwersytet Gdański), Poetyki (nie)pamięci. Przemilczenia i pominięcia w narracjach skupionych wokół „rzezi wołyńskiej” i akcji „Wisła”

Dr Elżbieta Tomasi-Kapral (Uniwersytet Łódzki), Pamięć i niepamięć w procesie rozliczenia z narodowym socjalizmem w utworze Christopha Heina „Szczęśliwe dziecko z ojcem” (2017)

Panel 4b • 16:00-17:30 • sala 118

Mgr Agnieszka Piekarska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Nowa socjalistyczna rzeczywistość jako lekarstwo na wojenne wspomnienia. Socrealistyczne wiersze Wandy Karczewskiej

Mgr Natalia Chodorowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Warmia i Mazury/ Prusy Wschodnie jako przestrzeń pamięci w literaturze niemieckiej i polskiej

Mgr Paulina Potasińska (Uniwersytet Warszawski), Warszawa utracona. Podróż po „śladach pamięciowych” Jeremiego Przybory


przerwa na kawę


Panel 5a • 18:00-20:00 • sala 114

Dr Patrycja Włodek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Krytyczne retro a kształtowanie pamięci zbiorowej w kinie amerykańskim XXI wieku

Mgr Łukasz Piaskowski (Uniwersytet Wrocławski), Muzyczne nośniki pamięci kulturowej w poezji Jana Lechonia

Mgr Anna Wyrwik (Uniwersytet Jagielloński), „You’re Damn Right, Jack Kerouac”. Literatura Beat Generation w pamięci współczesnych tekstów kultury na przykładzie muzyki

Tomasz Ryrych (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Kategorie pamięci i przestrzeni w powieści „Zapiski z domu wariatów” Christine Lavant

Panel 5b • 18:00-20:00 • sala 118

Dr Małgorzata Peroń (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Literackie zapisy pamięci „pokolenia trzydziestolatków” („Znaki szczególne Pauliny Wilk” i „Guguły” Wioletty Grzegorzewskiej)

Dr Damian Podleśny (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Przypominanie rzeczywistości: problem pamięci w prozie Philipa K. Dicka

Mgr Natalia Sadowska (Uniwersytet Łódzki), Literackie reprezentacje pamięci historycznej we współczesnej powieści argentyńskiej. Dyktatura Videla w „Los topos” Félixa Bruzzonego i „La casa de los conejos” Laury Alcoby

Mgr Magdalena Wąsowicz (Uniwersytet Jagielloński), Powstanie styczniowe i polityka pamięci: „Gambit Wielopolskiego” A. Przechrzty i „Orzeł bielszy niż gołębica” K. T. Lewandowskiego

 Niedziela, 18 marca 2018


Panel 6a • 9:00-10:30 • sala 114

Agnieszka Więckiewicz (Uniwersytet Warszawski), Pokazując kolor. Praktyki i strategie zyskiwania widzialności w autobiograficznym pisarstwie Afroniemców

Mgr Karolina Klimczak (Uniwersytet Jagielloński), Pamięć a tożsamość. Związki pamięci z kreowaniem własnej tożsamości w twórczości Hala Hartleya

Mgr Joanna Bednarek (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Resztki i fetysz, czyli perfor(m)owanie pamięci

Panel 6b • 9:00-10:30 • sala 114

Mgr Edyta Skoryna (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Formy pamięci a formuły gatunkowe u progu literackiej nowoczesności. Poetyki pamięci w twórczości Hugona Kołłątaja

Mgr Małgorzata Tarnowska (Uniwersytet Warszawski), Ślady znikania dworu ziemiańskiego w prozie okresu PRL

Mgr Maria Rudnicka (Uniwersytet Wrocławski), Gatunkowość pamięci? Rzecz o życiorysie mówionym


przerwa na kawę


Panel 7a • 11:00-12:30 • sala 114

Dr Edyta Żyrek-Horodyska (Uniwersytet Jagielloński), Odzyskane z niepamięci. „Żeby nie było śladów” C. Łazarewicza i reportażowy zwrot w kierunku rekonstrukcji

Dr Bogna J. Gladden-Obidzińska (Uniwersytet Warszawski), Ekfraza jako mnemotechnika

Dr hab. Natasza Korczarowska (Uniwersytet Łódzki), Miasto jako palimpsest – pamięć i trauma w „Szyfrach” Wojciecha Jerzego Hasa

Panel 7b • 11:00-12:30 • sala 114

Dr Tomasz Bugaj (Uniwersytet Śląski), Opowiadana pamięć sowieckich łagrów – pogranicze literatury i tradycji folklorystycznej

Mgr Agnieszka Dobrowolska (Uniwersytet Warszawski), Tacy sami, a jednak inni –  żydowscy bohaterowie w polskiej prozie dla dzieci i młodzieży poświęconej II wojnie światowej

Mgr Justyna Fudala (Uniwersytet Wrocławski), Wspomnienia z oblężonego Sarajewa – obraz miasta i utraconego dzieciństwa utrwalony w „Dzienniku Zlaty”


przerwa na kawę


Wykład plenarny  • 13:00-14:30 (wraz z półgodzinną dyskusją) • sala 114

Wykład będzie rejestrowany. Prosimy o punktualne przybycie i zachowanie ciszy w trakcie trwania wystąpienia.

Dr hab. Cezary Galewicz (Uniwersytet Jagielloński), Księga pamięci. Pamięć księgi: geografie wedyjskiej ars memorativa

Mówienie o Wedzie jako o jednej księdze jest bez wątpienia pewnym nadużyciem, bo przecież mamy wiele „ksiąg” składających się na Wedy.  Ujętą tu w cudzysłów „księgę” rozumieć winniśmy zresztą jako tekst, o którym powiedzieć trzeba, że najczęściej bywał, nadal bywa i pewnie powinien być, księgą pamiętaną raczej niż księgą pisaną. Mamy zatem Wedę jako „księgę pamięci”.  Tak rozumianą księgę uważano jakiś czas temu w dobie romantycznych poszukiwań początków za „prawdopodobnie najstarszą księgę ludzkości.”   Określenia „księga pamięci”  (Book of Memory) użyła ongiś w tytule swojego klasycznego dziś studium Mary Carruthers (2008). Księga pamięci określała w nim formę rozwoju kultury w ogóle, a zwłaszcza średniowieczną, europejską postać sztuki pamięci i kultury przekazu ustnego. Podobnie, wydana dużo wcześniej, bo w 1966, ale wciąż inspirująca Sztuka Pamięci (Art of Memory) Frances Yates, odsyła do antycznych i średniowiecznych doświadczeń związanych ze sztuką zapamiętywania. Kulturowa pamięć tych doświadczeń kształtowała wyobraźnię Europejskich podróżników, misjonarzy, kupców i ludzi pióra spotykając się z różnymi postaciami pamięci księgi pozostającymi w obiegu w latach kiedy w Europie wiedziano o Wedach niewiele lub zgoła nic. Rozumienie sensu tradycji takiego rodzaju księgi jak i sensu związanej z nim  sztuki pamięci nie przychodziło Europejczykom łatwo przynosząc w efekcie szereg półprawd, mistyfikacji i fatalnych nieporozumień. Ofiarą jednego z nich padł ongiś Voltaire. W 1789 pułkownik Antoine Polier, szwajcarski inżynier w służbie angielskiej East India Company, podarował British Musem kompendium co do którego wierzył, że jest pierwszą pozyskaną „kompletną kopią” Wed w formie rękopiśmiennej.  Pragnienie pierwszego wydania drukiem księgi Wed rozpalało wyobraźnię misjonarzy i pierwszych orientalistów. W roku 1802 roku marzył o tym niestrudzony William Carey. W 1887 Max Müller próbował walczyć z konkurencją bombajskich drukarzy zagrażającą imperialnej postaci księgi Rygwedy, której edycji poświęcił dwadzieścia pięć lat życia. W 1986 jeden z indyjskich wydawców przekonywał nabywców, że jedynie jego Weda reprezentuje w druku… autentyczną tradycję pamiętaną.

Cezary Galewicz — historyk procesów cywilizacyjnych, badacz współczesnych obliczy tradycyjnych form ekspresji kulturowej, religijnej i literackiej Indii i Azji Południowej. Łączy studia tekstualne z praktyką etnografa i dokumentalnym filmem.  Sięga w stronę antropologii rytuału i widowisk, kultur muzycznych i sztuk performatywnych. Członek i animator międzynarodowych grup badawczych. Tłumacz. Autor m.in. książek: Żyjące biblioteki Indii: Rygweda braminów Nambudiri (2015), A Commentator in Service of the Empire: Sāyaṇa and the Royal Project of Commenting on the Whole of the Veda (2009).

przerwa na lunch (we własnym zakresie)


Panel 8a • 16:00-17:30 • sala 114

Dr Wojciech Mądry (Instytut Slawistyki PAN), Obraz świata widziany oczyma Andrzeja Wędzkiego, badacza dziejów osadnictwa, slawisty

Mgr Magdalena Łuków vel Broniszewska (Muzeum Śląskie w Katowicach), „Te życiorysy są wszystkie moje”. Twórczość autobiograficzna Marii Wnęk

Mgr Wojciech Madeja (Uniwersytet Śląski), „Czy to Nimiec, czy to Rus, czy to Polok. Kożdy nom…” – specyfika badań nad pamięcią zbiorową Górnoślązaków

Panel 8b • 16:00-17:30 • sala 114

Mgr Paulina Kasińska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Matka, córka i Zagłada. Trauma drugiego pokolenia we „Włoskich szpilkach” Magdaleny Tulli

Mgr Marta Raczyńska-Kruk (Uniwersytet Jagielloński), Zawieszeni w przestworzach rodzinnego mitu. Rzecz o konstruowaniu pamięci

Mgr Klaudia Renusch (Uniwersytet Gdański), „Samobójstwo, ale nie do końca”. Afazja Sławomira Mrożka

Panel 8c • 16:00-17:30 • sala 108

Dr Monika Niwelińska (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie), Obraz utajony

Mgr Krzysztof Lang (Uniwersytet SWPS), Krajobrazy pamięci – artystyczne pracownie historyczne. Studium przypadku na podstawie badań społeczno-kulturowych warszawskiej pracowni Zbigniewa Maleszewskiego

Mgr Karolina Dobosz (Uniwersytet Łódzki), Topografia społecznej (nie)pamięci w powojennej Sri Lance


Organizatorzy nie odpowiadają za zmiany w programie wynikłe z przyczyn niezależnych i losowych po 12 marca 2018 roku. O wszystkich korektach informować będą w miarę możliwości na wydarzeniu społecznościowym i stronie internetowej konferencji. W razie wszelkich pytań i wątpliwości należy korzystać z adresu kontaktowego konferencji.

 

Advertisement

Call for papers

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Poetyki pamięci

Kraków, 17-18 marca 2018

„Pamięć jako kategoria transdyscyplinarna okazuje się zatem doskonałym pomostem pomiędzy dyskursem historycznym i literackim, zapewne głównie ze względu na indywidualny, prywatny charakter. Domeną literatury jest przecież pamięć jednostkowa, migawkowa, zawodna, a nie zobiektywizowana wizja historii” – pisze Elżbieta Rybicka w artykule Miejsce, pamięć, literatura. Współczesne poetyki pamięci problematyzują złożone spectrum zjawisk literatury i kultury, poczynając od powieści historycznej w optyce tzw. nowego historyzmu (i jego aktualnych odczytań), przez literaturę świadectwa i posttraumatyczną, a kończąc na rozlicznych inspiracjach klasycznymi mnemotechnikami, kulminującymi niekiedy w postmodernistyczne wizje rodem z Memoranda Jeffreya Forda albo cyklu Aegipt Johna Crowleya. Pamięć pozostaje – zwłaszcza, jak się wydaje, w dobie postprawdy – gwarantem tożsamościowej prawomocności świadectwa, także dziennikarskiego i reporterskiego, stającego przed niełatwym wyborem między sumiennym świadczeniem o zastanych faktach a potrzebą ich fikcjonalizacji dla potrzeb czytelniczych. Pamięć wreszcie jest także miejscem i to szczególnym, bowiem stwarzającym przestrzeń do spotkań różnych czasów, różnych etnosów, różnych doświadczeń i różnych tożsamości. Mając na uwadze wszystkie te głosy, rozproszone w dyskursach kształtujących ponowoczesną świadomość kulturową, Organizatorzy konferencji Poetyki pamięci szczególnie, choć niewyłącznie, zachęcać będą do podjęcia refleksji nad:

 • miejscami pamięci (archiwa, pomniki, organizacje);
 • postpamięć i przepracowywanie traumy;
 • dyskursy pamięci;
 • pamięć w tekstach kultury – literatura, film, seriale, komiks, gry wideo;
 • pamięć zbiorowa, społeczna i jednostkowa;
 • niepamięć (amnezja, anamneza, wyparcie, manipulacja faktami);
 • pamięć miejsc (widmontologia);
 • wspomnienia i narracje wspomnieniowe (intymistyka, dzienniki, pamiętniki etc.);
 • kulturowe praktyki zapominania i przypominania;
 • mnemotechniki;
 • pamięć protetyczna;
 • wizualizacje pamięci historycznej (bractwa rycerskie, grupy rekonstrukcyjne);
 • pamięć a czas: memorabilia chlubne i niechlubne (np. militarne, ale też np. po seryjnych mordercach);
 • biografie i autobiografie;
 • pamięć a rytuał

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) nad reprezentacjami różnych zjawisk kulturowych z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres poetyki.pamieci@gmail.com mija 28 lutego 2018 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej poetykipamieci.wordpress.com

Miejsce obrad

Konferencja Poetyki pamięci odbędzie się w Collegium Broscianum, budynku Instytutu Filozofii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szczegóły na temat rozkładu sal przedstawione zostaną po ogłoszeniu programu wydarzenia.

Collegium Broscianum
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków

Szczegółowa mapa dla uczestników konferencji:

Najdogodniejszy dojazd do miejsca obrad z kompleksu dworcowego, tj. Dworca Głównego PKP oraz Małopolskiego Dworca Autobusowego (MDA), jest wszystkimi tramwajami zmierzającymi do przystanku “Wawel“. Informacje o aktualnych rozkładach jazdy znaleźć można na stronie http://rozklady.mpk.krakow.pl oraz na stronie i w aplikacji mobilnej JakDojadę https://krakow.jakdojade.pl. W przypadku konieczności wezwania taksówki, najlepiej korzystać z usług Taxi Megabądź ICAR.

Budynek Collegium Broscianum powstał na początku XVII wieku jako Kolegium Jezuitów. Rozbudowany został pod koniec XVII wieku oraz na początku XVIII wieku. W 1773 r. w wyniku sekularyzacji szkolnictwa po utworzeniu Komisji Edukacji Narodowej i likwidacji zakonu jezuitów na mocy brewe kasacyjnego papieża Klemensa XIV budynek przejęły władze na dom księży emerytów, później ponownie służył edukacji. W latach 1815-1846 mieścił się tutaj Senat Wolnego Miasta Krakowa. W 1971 budynek został przekazany Uniwersytetowi Jagiellońskiemu na potrzeby głównie kierunków humanistycznych. Nazwę Collegium Broscianum nadano mu na cześć krakowskiego matematyka i astronoma Jana Brożka (łac. Joannes Broscius)

Organizatorzy

Instytucje organizujące
Logo fundacji psc_logo_final-04
Komitet organizacyjny

dr Renata Iwicka (Wydział Filozoficzny UJ)
dr Anita Całek (Wydział Polonistyki UJ)
dr Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Barbara Szymczak-Maciejczyk (Wydział Humanistyczny UP)
mgr Krzysztof M. Maj (Wydział Polonistyki UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Rada Naukowa
dr hab. Joanna Grela (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Cezary Galewicz (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Marta Kudelska (Uniwersytet Jagielloński)
dr Agata Świerzowska (Uniwersytet Jagielloński)
dr Paulina Niechciał (Uniwersytet Jagielloński)
dr Lidia Grzybowska (Uniwersytet Jagielloński)
Kontakt

Zgłoszenia abstraktów na konferencję, jak również wszelkie listy z pytaniami organizacyjnymi prosimy kierować pod adresem poetyki.pamieci@gmail.com